Nyheder fra Gistrup

-1 °
Mange skyer

Seneste annoncer fra Gistrup og omegn

Job tilbydes:
Gravermedhjælper til Gistrup Kirke
Gistrup Sogn søger en gravermedhjælper ved  Gistrup Kirke, med virkning fra 1. marts 2023.   Den primære opgave vil være at udføre praktiske graveropgaver ved kirken og kirkegården i samarbejde med graveren, der har det overordnede ansvar for kirkegården. Stillingen er på 14 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes timer ud over de 14 timer ugentligt, f.eks. ved grandækning. Stillingen er tidsubestemt, og uden vinterhjemsendelse. Der er mulighed for ansættelse i flexjob. Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren varetager det daglige arbejde. Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver:   varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m kan planlægge arbejdet i samarbejde med graver rengøring og pasning af kirkerne forventes at støtte op og deltage i vid udstrækning i de kirkelige arrangementer i løbet af året.   Vi forventer, at du: er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere har erfaring med, eller er interesseret i at oplæres i, kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum har gode samarbejdsevner selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver har kørekort til personbil eller traktor   Gistrup sogn har i alt 7 ansatte, heraf 1 graver og 1 gravermedhjælper. Graveren har det overordnede ansvar for kirkegården. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren  få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved  sognets kirkegård i det daglige arbejde. Administration af kirkegården varetages af graveren.  Kirkerne har automatisk ringeanlæg. Ansættelse sker ved  Gistrup Sogns Menighedsråd beliggende Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup. Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Gunnar Thrane, telefon 40110514. Eller kontaktperson Karen Høj Kjeldsen, telefon 22927752. Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 262.671,42 (trin 1) og kr. 270.005,45 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 301.581,11 (trin 1) og kr. 310.611,02 (trin 2) (nutidskroner).  Der sker aflønning på timeløn. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9157fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10.02. 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.
GISTRUP KIRKE
Indrykket 27. januar på JobNet
Job tilbydes:
Stilling som kirketjener ved Gistrup Kirke ønskes besat pr. 1.marts 2023
Vi søger en imødekommende medarbejder med stor interesse for kirkeligt arbejde, og som samtidigt kan indgå i et positivt og udviklende samarbejde med kirkens øvrige ansatte. Stillingen er på 14 timer pr. uge.   Vi forventer, at du kan håndtere IT på brugerniveau.   Stillingens kerneopgaver er:                                                                                                                  medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger rengøring i kirken samt i sognegården praktiske opgaver såsom bordopstilling og oprydning i forbindelse med koncerter, møder, arrangementer og undervisning m.m.   kalenderkoordinering indkøb af forbrugsvarer og ansvar for servicering ved arrangementer i sognegården   Vi tilbyder: en selvstændig og fleksibel stilling med varierende opgaver en levende folkekirke med stor opbakning fra sognets beboere et godt samarbejde med lokalsamfundet et arbejdsfællesskab med imødekommende og engagerede kolleger en arbejdsplads med kontakt til mennesker i alle aldre sparring om arbejdsopgaver Opsyn med konfirmander       Ansættelse sker ved Gistrup Sogns Menighedsråd beliggende Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup. Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.   Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, hvis ikke uddannelsen allerede er erhvervet.   Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner).   Ovenstående intervalløn, rådighedstillæg og OK tillæg er for en fuldtidsstilling på 37 timer/uge, og vil blive kvoteret i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.   Der er en prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest.   Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Karen Høj Kjeldsen tlf. 22927752.   Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 9157fortrolig@sogn.dk senest 10.02.2023.   Samtaler forventes afholdt i uge 7.   Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.
GISTRUP KIRKE
Indrykket 27. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk