Aalborg 2024: Om præcis ét år går det løs!

Foto: Aalborg Kommune.
dato

Fra 1. til 3. oktober 2024 vil Aalborg Kongres & Kultur Center være vært for en stor europæisk konference om bæredygtighed, hvor omkring 1.000 politikere, embedsfolk og meningsdannere vil drøfte klima, miljø og grøn omstilling.

Konferencen er en del af Aalborg 2024, som også inkluderer grønne arrangementer, aktiviteter og udstillinger i Kildeparken.

I 2024 er det 30 år siden, at den første konference for bæredygtige byer og lokalsamfund blev holdt i Aalborg. Den 10. konference af sin slags vender nu hjem til Aalborg, hvor det såkaldte ”Aalborg Charter” blev vedtaget i 1994. Charteret er stadig et vigtigt fundament for arbejdet med bæredygtighed i Europa.

Borgmester Lasse Frimand Jensen udtaler, at konferencen er en unik platform for udveksling af idéer og udvikling af nye tilgange til at fremme bæredygtighed. Han er også medlem af ICLEI RexCom Europe, et netværk for bæredygtige byer og lokalsamfund, der står bag konferencen sammen med Aalborg Kommune.

Fra 1. til 5. oktober vil Kildeparken være fyldt med gratis grønne aktiviteter for alle. Programmet for konferencen og aktiviteterne vil blive opdateret løbende.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/aalborg-2024-om-praecis-t-aar-gaar-det-loes
Kilde: Aalborg Kommune