Nedsættelse af fartgrænsen til 40 km/t i landsbyerne Lillevorde, Fjellerad og Gunderup

Foto: Aalborg Kommune.
dato

Aalborg Kommune har besluttet at sænke fartgrænsen til 40 km/t i landsbyerne Lillevorde, Fjellerad og Gunderup. Dette er en del af Vejdirektoratets forsøgsordning, der tillader kommuner at indføre lavere hastighedsgrænser i byer.

Beslutningen er truffet på baggrund af borgerhenvendelser og input fra lokale samråd, og er i tråd med Aalborg Byråds Handlingsplan for Mobilitet 2040.

Formålet er at gøre trafikken mere tryg og sikker, samt at reducere støjgener og rystelser fra tung trafik. Der vil blive anlagt ekstra fartdæmpning i byerne, og skiltning og afstribning vil blive justeret. Hastighedsgrænsen vil gælde indtil man kører ud af zonen, og der vil ikke være skilte på alle veje inden for zonen.

Rådmand Jan Nymark Rose Thaysen håber, at tiltaget vil blive taget godt imod, og at trafikanterne hurtigt vil vænne sig til den nye fartgrænse. Han understreger, at god mobilitet handler om at se ud over sit eget behov for at komme rundt, og at det er vigtigt at sikre god mobilitet for alle.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/nedsaettelse-af-fartgraensen-til-40-kmt-i-landsbyerne-lillevorde-fjellerad-og-gunderup
Kilde: Aalborg Kommune